آدرس : کرج، بلوار جمهوری، نبش کوچه گلها، مجتمع گلها، طبقه چهارم جنوبی
تلفن:۰۲۶۳۴۲۰۸۴۶۷-۰۲۶۳۴۲۰۸۴۶۹
تلفکس:۰۲۶۳۴۲۰۸۴۵۲
همراه و واتساپ: –