ایمپلنت دندان

ایمپلنت

ممکن است شما هم از آن دسته افرادی باشید که در اثر افزایش سن و یا دیگر مشکلات مربوط به دندان یک یا تعدادی از دندان هایتان را از دست داده باشید. این مشکل نه تنها از نظر ظاهری خوشایند نیست بلکه هنگام غدا خوردن هم مشکلاتی در پی خواهد داشت.
ایمپلنت دندان جایگزینی مناسب و دائمی برای دندان های از دست رفته شما می باشد.
پس می توان گفت کوتاهترین و ملموس ترین تعریف ایمپلنت دندان می تواند این باشد که “ایمپلنت یک دندان مصنوعی دائمی برای جایگزینی دندان و یا دندان های از دست رفته است که درست همانند دندان های طبیعی عمل می کند”

ایمپلنت کلینیک دندانپزشکی درنیکا
ایمپلنت کلینیک دندانپزشکی درنیکا
ایمپلنت کلینیک دندانپزشکی درنیکا
ایمپلنت دندان